إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

ÃÍÏË ÈÑäÇãÌ ÊÚáíãí ááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2014

تقليص
X
 
 • تصفية - فلترة
 • الوقت
 • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

 • ÃÍÏË ÈÑäÇãÌ ÊÚáíãí ááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2014

  ÈÚÏ ÇÐä ÇáãÏíÑ¡ ÇáãÔÑÝíä æÇáÞÑøÇÁ¡
  áÇ Ôßø Ãä ÊÚáøã ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ íÚÏø ãßÓÈÇ Ýí ÚÕÑäÇ ÇáÍÇáí æãÊÚÉð ÃíÖÇ!


  ÅÐÇ ßäÊ ÊÑíÏ ÍÞÇ Ãä ÊÊÚáøã ÈØÑíÞÉ ÌÏíÏÉ æããÊÚÉ¡ áÇ ÊÈÍË ÈÚíÏðÇ¡ ãÇ Úáíß Óæì Ãä ÊØøáÚ Úáì åÐÇ ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÑÇÆÚ ÇáÐí ÓæÝ ÊÌÏ Ýíå ßá ãÇ ÊÑíÏå¡ ÏÑæÓ¡ ÊãÇÑíä¡ ÊØÈíÞÇÊ ÚÕÑíÉ æÓåáÉ Êãßøäß ãä ÇáÊÚáøã Èßáø ÓåæáÉ æÝí æÞÊ ÞíÇÓí.
  áÇ ÊäÊÙÑ ÃßËÑ¡ ÓÊÌÏ ãä ÎáÇá ÇáÑæÇÈØ ÇáÊÇáíÉ ßá ãÇ ÞÏ íÎØÑ Úáì ÈÇáß Úä ÊÚáøã ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ ÈÊØÈíÞÇÊ ÇáÃíÝæä æÇáÃäÏÑæíÏ:  ÊÚáã ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ - äÓÎÉ ÇáÇäÏÑæíÏ

  ãä åäÇ  ÊÚáã ÇááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ - äÓÎÉ ÇáÇíÝæä æÇáÇíÈÇÏ

  ãä åäÇ


  ÇÊøÎÐ ÇáÎØæÉ Çáíæã… æÊÚáøã áÛÉ ÇáÚÇáã ÇáÃæáì.


 • #2
  ÑÏ: ÃÍÏË ÈÑäÇãÌ ÊÚáíãí ááÛÉ ÇáÇäÌáíÒíÉ 2014

  ÃäÇ ãæÇÝÞ
  ÞÏ íßæä åÐÇ ÑÇÆÚðÇ.
  íãßäß ÇÓÊÎÏÇã¡

  glaucoma symptoms

  تعليق

  يعمل...
  X